Jesteś zadowolona(y) z naszych usług?
Poleć je swoim znajomym - wpisz poniżej ich adres e-mail a my wyslemy zaproszenie w Twoim imieniu!

Oferta zajęć

Przedszkole realizuje cele i zadania wychowania przedszkolnego wynikające z nowej podstawy programowej i   aktualnych programów wychowania przedszkolnego oraz szeregu programów autorskich nauczycieli.

Dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju realizujemy szereg zajęć dodatkowych:
 • język angielski,
 • rytmika,
 • spotkania teatralne,
 • audycje muzyczne,
 • projekcje filmów na dużym ekranie,
 • gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korektywy,
 • zajęcia z logopedą,
 • lekcje religii ( katolicka , ewangelicka )
 
Korzystamy z różnych metod pracy z dzieckiem tych starych sprawdzonych ale coraz częściej z nowatorskich i innowacyjnych.

Wykorzystujemy następujące metody pracy:
 • Elementy dramy, pedagogiki zabawy
 • Metodę ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Matematykę E. Gruszczyk -Kolczyńskiej
 • Improwizację ruchową R. Labana
 • Metodę C. Orffa
 • Gimnastykę rytmiczną A. I M. Kniessów
 • Elementy Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Elementy ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona
 • Wprowadzamy edukacyjne programy komputerowe

Zapisując swoje dziecko do naszego przedszkola - inwestujesz w swoje dziecko gdyż:
Dbamy o wszechstronny rozwój każdego dziecka.
Stwarzamy sytuacje edukacyjne sprzyjające :
 • nabywaniu sprawności ruchowej i motorycznej
 • rozwijaniu jego inwencji twórczej
 • kształtowaniu umiejętności komunikatywnego wypowiadania się
 • obserwowaniu przyrody i jej ochrony
 • osiąganiu dobrego przygotowania do nauki czytania i pisania
 • rozwijaniu różnych form twórczości dziecięcej : plastycznej, muzyczno - ruchowej
Redakcja strony
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jaworze © 2010, wszelkie prawa zastrzeżone, webcreator: strony internetowe ibisal.com