Jesteś zadowolona(y) z naszych usług?
Poleć je swoim znajomym - wpisz poniżej ich adres e-mail a my wyslemy zaproszenie w Twoim imieniu!

Kadra

Kadra naszego przedszkola liczy 9 nauczycieli.

Od roku 2008 dyrektorem naszej placówki jest mgr Jolanta Bajorek - nauczyciel dyplomowany
Ukończyła w 1994 roku Studium Nauczycielskie o specjalności nauczyciela przedszkola; w 1998 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej w Katowicach.

W 2004 roku ukończyła Kurs Kwalifikacyjny z Gimnastyki Korekcyjno -Kompensacyjnej dla nauczycieli z wyższym wykształceniem i uzyskała dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej. W 2006 roku ukończyła Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej z Organizacji i Zarządzania. Obecnie pracuje w grupie dzieci 3 i 4 letnich.

Mgr Grażyna Brandys - jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego, następnie Zintegrowaną Edukację Wczesnoszkolną z Wychowaniem Przedszkolnym ( licencjat ) oraz Zintegrowaną Edukację Wczesnoszkolną i Wychowanie Przedszkolne -studia magisterskie. Obecnie pracuje w grupie dzieci 5 i  6 - letnich,

Mgr Rosita Migdał -jest nauczycielem dyplomowanym . Ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego, następnie studiowała na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie na kierunku Pedagogika Wychowania Przedszkolnego otrzymując tytuł magistra. Posiada również pierwszy stopień specjalizacji oraz ukończony Kurs kwalifikacyjny w zakresie Terapii Pedagogicznej. Obecnie pracuje w grupie dzieci 4 i 5 letnich.

Mgr Krystyna Ejtel - jest nauczycielem mianowanym. Ukończyła Studium Nauczycielskie a następnie Zintegrowaną Edukację Wczesnoszkolną i Wychowanie Przedszkolne ( licencjat ) oraz Zintegrowaną Edukację Wczesnoszkolną i Wychowanie Przedszkolne -studia magisterskie. Obecnie pracuje w grupie dzieci 5  i 6 - letnich.

Mgr Dorota Zboś - jest nauczycielem mianowanym. Ukończyła Studium nauczycielskie oraz studiowała na Uniwersytecie Śląskim -filia Cieszyn -Pedagogikę Wczesnoszkolną. Obecnie pracuje w grupie dzieci 5 i 6 - letnich.

Mgr Beata Szmyd - jest nauczycielem mianowanym. Ukończyła w 1994 roku Studium Nauczycielskie o specjalności nauczyciela przedszkola; w 1998 roku studia magisterskie na wydziale Pedagogiki i Psychologii w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej w Katowicach. Obecnie pracuje w grupie dzieci 4 i 5 letnich.

Mgr Katarzyna Dwornik - jest nauczycielem kontraktowym. Ukończyła w 2005 roku studia licencjackie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; w 2007 roku studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na tym samym kierunku.Ukończyła także kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej. Obecnie pracuje w grupie dzieci 3 i 4 letnich.

Mgr Danuta Szwed - jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła w roku 2003 studia magisterskie w zakresie pedagogiki religijnej i katechetyki oraz pedagogiki społeczno - opiekuńczej w Wyższej Szkole Filozoficzno - Pedagogicznej ,, Ignatianum" w Krakowie.

Mgr Małgorzata Cholewik - jest nauczycielem mianowanym. Ukończyła w 2001 roku studia magisterskie w zakresie teologii ewangelickiej / Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie/

Wszystkie nauczycielki systematycznie uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego i zajęciach warsztatowych podnosząc swoje kwalifikacje.

KADRA ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:
INTENDENTKA - Barbara Łaciak
SZEF KUCHNI - Irena Gębala
KUCHARZ - Marzena Suchy
POMOCE NAUCZYCIELA: 
Irena Nowak
Aneta Waszek
Ewa Podsiadło

Cała kadra administracji, obsługi oraz wszystkie nauczycielki ukończyły kurs ,, Pierwsza pomoc przedlekarska w stanach nagłych" zorganizowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WUR -ex" z Bielska -Białej.


Redakcja strony
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jaworze © 2010, wszelkie prawa zastrzeżone, webcreator: strony internetowe ibisal.com